Listspecialisten

Lister  Ytterpaneler Innerpaneler  Övrigt sortiment  Badtunnor

STARTSIDA
KONTAKTA OSS
kontakta oss
så beställer du
om företaget
LISTER
PANELER
ÖVRIGT SORTIMENT
BADTUNNOR
BYGGVAROR
SPECIALEMBALLAGE
LEGOHYVLING/KLYVNING
NYTILLVERKNING AV PROFIL
INSPIRATION
BYGGNADSVÅRD
PRISLISTOR

Köpevillkor 2022-01-01Tillämplighet


Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller per ovan angivet datum och ersätter tidigare publicerade på Listspecialisten Arnemarks Såg & Hyvleri AB:s (nedan kallat Listspecialisten) hemsida. Varorna som presenteras genom denna hemsida utgör delar ur Listspecialistens ordinarie sortiment.

Pris och Betalning


Priserna är angivna i svenska kronor exklusive moms och frakt om inte annat anges. Listspecialisten förbehåller sig rätt till prisändring utan föregående avisering.

Försäljning till privatpersoner sker i första hand mot kontant betalning via kort eller Swish, men kan efter sedvanlig kreditprövning ske mot faktura som förfaller till betalning femton (15) dagar från fakturadatum. 
Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning femton (15) dagar från fakturadatum. 
Försäljning till återkommande företag, stat, kommun och landsting sker mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med referensränta + 8,00 % från förfallodagen. 

Leveranssätt


Hämtas eller genom överenskommen transport.

Reklamation

För att åberopa att en vara är felaktig skall kunden reklamera till Listspecialisten omgående, dock senast 15 dagar från uthämtningsdatum. Vid reklamation skall kund kontakta Listspecialisten. Vid retur av varan skall returfrakten till Listspecialisten vara betald samt skall en detaljerad skriftlig redogörelse av felet medfölja varan.
Ansvar för fel


Föreligger fel som Listspecialisten ansvarar för, åtar sig Listspecialisten att, efter eget val avhjälpa felet genom omleverans eller återbetala köpeskillingen. Listspecialistens ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Listspecialisten bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t. ex. - men ej begränsat till - skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, merarbete eller annan ekonomisk skada. I förhållande till konsument gäller konsumentköplagen i tillämpliga delar.

Garanti


Listspecialisten ansvarar för att varan är felfri vid avlämnande till transportören. Om så önskas kan kunden välja att betala för en transportförsäkring som betalar dennes förlust, stöld samt skada som eventuellt kan uppkomma vid transport. Om ej kunden valt att teckna en transportförsäkring så är godset endast försäkrat via speditörens normala försäkring, se speditörens försäkringsvillkor för vidare information.

Övrigt


Fakta, och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning. Alla namn, beteckningar m m. som förekommer på Listspecialistens hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken. Listspecialisten erkänner respektive rättighetsinnehavares rätt till sina registrerade varumärken.

   Copyright © 2022 Listspecialisten - Arnemarks Såg & Hyvleri AB - sitemap - Tfn: 0911-25 74 00 - E-post: info@listspecialisten.se